Z powrotem

Anteny do pojazdów kołowych zgodne z normą EN-45545-2:2020

SECTRON przedstawia nowość w swojej ofercie, a mianowicie certyfikowany kabel SC-174 spełniający normę EN-45545-2:2020 dla pojazdów kołowych, co pozwala nam rozszerzyć ofertę o specjalne anteny dla tej specyficznej grupy klientów. Tym samym poszerzamy też produkcję kabli koncentrycznych „szytych na miarę“ według wymagań klienta.

W związku z tym kablem koncentrycznym rozszerzymy naszą produkcję anten. W pierwszej fali w naszym portfolio pojawią się alternatywy dla anteny AO-AUMTS-S2B-SC174, AO-AKOM-30BS-SC174, AP-AGNSS-SMA-SC174. W razie zapotrzebowania o inny typ anteny z nowym certyfikowanym kablem jesteśmy w stanie zaoferować produkcję nowego typu anteny pod zamówienie.

Prowadzisz działalność w zakresie pojazdów kołowych?

Oferujemy Ci współpracę przy opracowywaniu i wdrażaniu technologii bezprzewodowych w pojazdach kołowych z zachowaniem wszelkich niezbędnych norm.


Czym jest dyrektywa CNS: EN 45545-2: 2020?

EN 45545-2:2020 określa wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów stosowanych w kolejnictwie , określonych w EN 45545-1 w zakresie reakcji na ogień. Kategorie operacyjne i projektowe zdefiniowane w EN 45545-1 służą do określenia poziomów zagrożenia, które są wykorzystywane jako podstawa systemu klasyfikacji. W niniejszym rozdziale określono, dla każdego poziomu zagrożenia, metody badań, warunki badania i wymagania dotyczące odporności materiałów i wyrobów na działanie ognia.

Obowiązek stosowania wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla kolejnictwa wynika z zapisów art. 42 ust. 2 Rozporządzenia Komisji UE nr 1302/2014UE – TSI LOC & PAS

Niniejsze rozporządzenie wyraźnie nakłada obowiązek stosowania materiałów do budowy pojazdu kolejowego, które spełniają wymagania serii norm EN 45545.

Celem dyrektywy jest zapewnienie trwałych właściwości produktu lub procesu produkcyjnego, które producent lub dostawca może wykazać certyfikatem zgodności materiału z normą EN45545, wydanym przez Akredytowane Laboratorium Badawcze po przeprowadzeniu badań produktu.

Rozporządzenie Komisji UE jest wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE na poziomie wymogów prawnych. Certyfikacja i wprowadzenie do eksploatacji nowego pojazdu nie jest możliwe bez wykazania zgodności z przepisami TSI LOC & PAS.

SECTRON jest producentem anten i przedłużaczy kablowych. Na Państwa życzenie zaprojektujemy i wyprodukujemy przedłużacze lub dostosujemy długość kabla i zakończenie złącza przy antenie.

więcej nowości

Dejte SECTRONU hlas v anketě Flotila roku 2022

Nabíječka elektromobilu SECTRON AC CHARGER byla nominována v kategorii Produkty a služby ankety FLOTILA ROKU 2022.

Przeczytaj więcej

Firma Robustel wprowadziła nową kategorię bramki IoT

Společnost Robustel představila zcela novou kategorii IoT gateway s výpočetním výkonem na straně zařízení. To znamená, že zpracování a ukládání dat probíhá přímo v zařízení.

Przeczytaj więcej

Telit Cinterion - nowy dostawca rozwiązań IoT

Telit, dostawca rozwiązań Internetu rzeczy (IoT) i Thales, światowy lider w dziedzinie lotnictwa, obrony i bezpieczeństwa, wspólnie uzgodniły współpracę, w ramach której Telit przejmie dział modułów bezprzewodowych Thales IoT.

Przeczytaj więcej

RF konektor antenowy o wysokiej częstotliwości z miniaturowym złączem U.FL

Jedná se o vysokofrekvenční kabelovou redukci AM-88-US10 s miniaturním konektorem U.FL(f). Druhá strana redukce je vybavena nejčastěji používaným konektorem SMA typu (f).

Przeczytaj więcej

Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Zapisz się do newslettera

Odsyłając formularz zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych. .

Pro listování v sekci posuňtewprawo / wlewo
Pro listování v sekci posuňte wprawo / wlewo
Ostrzeżenie
Zamknąć