Infolinia: +420 599 509 599

Dział sprzedaży: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Anteny do pojazdów kołowych zgodne z normą EN-45545-2:2020

SECTRON przedstawia nowość w swojej ofercie, a mianowicie certyfikowany kabel SC-174 spełniający normę EN-45545-2:2020 dla pojazdów kołowych, co pozwala nam rozszerzyć ofertę o specjalne anteny dla tej specyficznej grupy klientów. Tym samym poszerzamy też produkcję kabli koncentrycznych „szytych na miarę“ według wymagań klienta.

W związku z tym kablem koncentrycznym rozszerzymy naszą produkcję anten. W pierwszej fali w naszym portfolio pojawią się alternatywy dla anteny AO-AUMTS-S2B-SC174, AO-AKOM-30BS-SC174, AP-AGNSS-SMA-SC174. W razie zapotrzebowania o inny typ anteny z nowym certyfikowanym kablem jesteśmy w stanie zaoferować produkcję nowego typu anteny pod zamówienie.

Prowadzisz działalność w zakresie pojazdów kołowych?

Oferujemy Ci współpracę przy opracowywaniu i wdrażaniu technologii bezprzewodowych w pojazdach kołowych z zachowaniem wszelkich niezbędnych norm.


Czym jest dyrektywa CNS: EN 45545-2: 2020?

EN 45545-2:2020 określa wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów stosowanych w kolejnictwie , określonych w EN 45545-1 w zakresie reakcji na ogień. Kategorie operacyjne i projektowe zdefiniowane w EN 45545-1 służą do określenia poziomów zagrożenia, które są wykorzystywane jako podstawa systemu klasyfikacji. W niniejszym rozdziale określono, dla każdego poziomu zagrożenia, metody badań, warunki badania i wymagania dotyczące odporności materiałów i wyrobów na działanie ognia.

Obowiązek stosowania wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla kolejnictwa wynika z zapisów art. 42 ust. 2 Rozporządzenia Komisji UE nr 1302/2014UE – TSI LOC & PAS

Niniejsze rozporządzenie wyraźnie nakłada obowiązek stosowania materiałów do budowy pojazdu kolejowego, które spełniają wymagania serii norm EN 45545.

Celem dyrektywy jest zapewnienie trwałych właściwości produktu lub procesu produkcyjnego, które producent lub dostawca może wykazać certyfikatem zgodności materiału z normą EN45545, wydanym przez Akredytowane Laboratorium Badawcze po przeprowadzeniu badań produktu.

Rozporządzenie Komisji UE jest wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE na poziomie wymogów prawnych. Certyfikacja i wprowadzenie do eksploatacji nowego pojazdu nie jest możliwe bez wykazania zgodności z przepisami TSI LOC & PAS.

SECTRON jest producentem anten i przedłużaczy kablowych. Na Państwa życzenie zaprojektujemy i wyprodukujemy przedłużacze lub dostosujemy długość kabla i zakończenie złącza przy antenie.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych