Infolinia: +420 599 509 599

Dział sprzedaży: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Glosariusz

Dla lepszego zrozumienia i orientacji w zakresie technologii anten, modułów bezprzewodowych, routerów, technologii M2M i IoT, przygotowaliśmy dla Ciebie Słownik pojęć podstawowych.


A

Antena pasywna

Antena pasywna nie ma wzmacniacza sygnału. Antena pasywna to rodzaj anteny, która do swojego działania nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania ani energii.
Antena pasywna jest bez wzmacniacza.

Antenna aktywna

Antena aktywna zawiera zintegrowany wzmacniacz, który wzmacnia poziom sygnału. Anteny aktywne mogą być używane zarówno do odbioru, jak i transmisji i wymagają zasilania. Nominalne wartości zasilania mieszczą się w przybliżeniu w zakresie 2,2-5 V. Typowym przykładem anten aktywnych są anteny GNSS.

C

Cloud

Cloud to sieć połączonych serwerów funkcjonujących jako jeden ekosystem. Każdy serwer ma swoją własną funkcję. Serwery te służą do przechowywania danych i zarządzania nimi, uruchamiania aplikacji lub dostarczania usług. Możesz uzyskać dostęp do swoich plików i aplikacji online z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, dzięki czemu informacje są dostępne zawsze i wszędzie, gdy ich potrzebujesz. Platforma SECTRON CLOUD przesyła dane do bezpiecznego miejsca w Internecie, gdzie są przetwarzane (serwery, komputery itp.). Przetwarzane dane mogą następnie zostać wyświetlone w postaci stron internetowych, indywidualnych dashboardów itp.

Czujniki

Czujnik to urządzenie, które wykrywa zdarzenia lub zmiany w danym środowisku i przesyła informacje do systemu sterowania. Czujnik jest używany w połączeniu z różnymi konwerterami, które są następnie używane do wysyłania danych do wymaganych miejsc docelowych. Za pomocą różnych czujników można uzyskać dane o stanie towaru, takie jak temperatura transportu, poziom wilgotności, poziom wody, wstrząsy, czy uszkodzenia.

D

Dashboard

Tzw. Tablica ogłoszeń” upraszcza pracę, przyspieszając dostęp do najczęściej używanych informacji, takich jak notatki, pogoda, kalkulator, kontakty, katalogi i tym podobne. Dzięki dashboardowi nie musisz otwierać poszczególnych aplikacji a także możesz tworzyć własne widżety, które dostosujesz do swoich wymagań.

H

Hybryd

Samochody hybrydowe są napędzane silnikiem spalinowym i elektrycznym. Wyposażone są w akumulator o dużej pojemności, który magazynuje energię zużytą podczas hamowania. Auto samo według potrzeby przełącza pomiędzy silniekiem spalinowym i elektrycznym. Samochód tak np. nie generuje emisji CO2 podczas rozjazdu lub jeżdżąc po mieście.

I

Impedancja

Jest to złożony rezystor umieszczony na prądzie przemiennym, który składa się z dwóch składowych o rzeczywistej rezystancji R i urojonej lub reaktywnej reaktancji X. Jednostką impedancji jest om Ω, zwykle oznaczana dużą literą Z. U anteny zwykle uzyskują 50, a czasem 75 Ω.

K

Kabel koncentryczny

Właściwości każdego kabla koncentrycznego określają właściwości jego przewodników (średnica zewnętrzna i wewnętrzna) oraz otaczającej izolacji. Kabel koncentryczny składa się z wewnętrznego przewodnika, dielektryka, ekranu i osłony. Kable antenowe mają impedancję 50 lub 75 omów. Oferujemy kable do transmisji sygnału RF w różnych długościach i dlatego umiemy je dostosować do Państwa wymagań.

Komputer przemysłowy

Komputery przemysłowe charakteryzują się konstrukcją odporną na kurz, silne wstrząsy i wibracje, wysokie temperatury, wodę i inne. Komputery te są używane w środowiskach przemysłowych, transporcie i wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i niezawodność.

Konektor antenowy

Konektor antenowy lub pigtail to część światłowodu, kabla koncentrycznego lub innego przewodu, który we większości przypadkach zakończony jest po obu stronach złączami. Pigtail pozwoli połączyć antenę zewnętrzną z płytką PCB. Zaś konektor antenowy o dwu złączach kablowych może służyć do wydłużenia przewodu antenowego. Zaprojektujemy i wykonamy konektor antenowy zgodnie z Twoimi wymaganiami.

M

M2M

M2M to komunikacja machine-to-machine (pomiędzy maszynami). Umożliwia urządzeniom połączonym bezprzewodowo lub przewodowo, komunikowanie się z innymi urządzeniami o takich samych funkcjach. Kategoria urządzeń M2M obejmuje routery, terminale, modemy, switche oraz komputery przemysłowe. Urządzenia te są kompatybilne z technologiami 2G, 3G i 4G.

Modem

Modem to urządzenie modulujące i demodulujące sygnał, używane głównie do transmisji danych. Nadaje się do podłączenia tylko jednego urządzenia i zapewnienia dostępu do Internetu. Modemy są zintegrowane z płytą główną, kartą rozszerzeń lub sprzętem zewnętrznym. Podzielone są na przewodowe, które wykorzystują kabel RJ11 do przesyłania sygnału, który przesyłają linią telefoniczną do komputera lub urządzenia peryferyjnego i na bezprzewodowe, które zas wykorzystują sieci komórkowe 2G (GSM), 3G (UMTS) i 4G (LTE)

Moduł

Moduł bezprzewodowy oferuje inteligentne rozwiązanie do połączenia bezprzewodowego. Jest to małe urządzenie elektroniczne instalowane w maszynach i urządzeniach, które łączą się z sieciami bezprzewodowymi oraz wysyłają i odbierają dane.

Monitorowanie

Za pomocą monitoringu możesz śledzć i przekazywać informacje w czasie rzeczywistym. W przypadku niestandardowej sytuacji, możemy dzięki monitoringu wcześniej wykryć błędy lub różne odchylenia i tym samym zapobiec ewentualnym problemom. Istnieją różne rodzaje monitoringu, takie jak monitorowanie jakości powietrza, poziomu wody, ruchu ludzi i zwierząt, sprawności urządzeń technicznych itp.

Montaż anteny

Oferujemy szeroki zakres sposobów montażu: przyklejane, na śrubę, wkręcane, magnetyczne oraz lutowane.

N

NarrowBand IoT

NarrowBand IoT (NB-IoT) to technologia małej mocy oparta na technologii 4G LTE. Jest przeznaczony wyłącznie do przerywanej transmisji niewielkich ilości danych i umożliwia podłączenie wszystkich inteligentnych urządzeń do sieci z jakiegokolwiek miejsca. Zaletą NB-IoT jest bardzo niskie zużycie energii, dobry zasięg oraz wykorzystanie już zbudowanej sieci operatora komórkowego, co zapewnia wystarczający zasięg na zewnątrz i wewnątrz budynków. Aby korzystać z tej technologii, musisz posiadać specjalną kartę SIM z obsługą NB-IoT.

P

Pasmo częstotliwości

Pasmo częstotliwości oznacza ciągły zakres częstotliwości, określony przez dolną i górną częstotliwość graniczną. Różnica między dwoma częstotliwościami odcięcia nazywana jest szerokością pasma.

Pigtail

Konektor antenowy lub pigtail to część światłowodu, kabla koncentrycznego lub innego przewodu, który we większości przypadkach zakończony jest po obu stronach złączami. Pigtail pozwoli połączyć antenę zewnętrzną z płytką PCB. Zaś konektor antenowy o dwu złączach kablowych może służyć do wydłużenia przewodu antenowego. Zaprojektujemy i wykonamy konektor antenowy zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Platforma

Platforma to środowisko pracy (baza) w postaci oprogramowania i sprzętu, w którym działają programy, aplikacje, systemy operacyjne, komponenty komputerowe. To środowisko umożliwia płynne działanie programów.

Polaryzacja

Polaryzacja jest podzielona na poziomą lub pionową i dobierana jest w zależności od otrzymanego nadajnika. Opisuje położenie elementów anteny nadawczej lub odbiorczej prostopadle do kierunku propagacji sygnału. W przypadku polaryzacji poziomej elementy anteny są ustawione poziomo. Polaryzacja pionowa wskazuje na orientację pionową. W większości części Republiki Czeskiej stosowana jest polaryzacja pozioma. Polaryzację pionową stosuje się na obszarach gęsto zaludnionych - łatwiej radzi sobie w trudnym terenie.

Poziom sygnału

Poziom sygnału jest podawany w dBm i stanowi stosunek aktualnego poziomu sygnału do wartości odniesienia 1 mW. Podstawą bezprzewodowego przesyłania informacji jest antena, która służy do odbioru i nadawania sygnału radiowego. Antena musi być odpowiednio dobrana tak, aby spełniała wymagania instalacji i posiadała wymagane właściwości. Nie bez powodu w technice antenowej mówi się, że najlepszym wzmacniaczem jest sama antena, bo zastosowanie przedwzmacniaczy może powodować inne problemy.

R

RFID

RFID jest to ogólny termin określający technologie wykorzystujące fale radiowe do identyfikacji przedmiotów i obiektów.

RFID aktywne

Tutaj są okresowo przesyłane impulsy bezpośrednio z tagu RFID, który zawiera chip, który jest zamontowany na płytce i zasilany przez baterię. Informacje te są przesyłane do najbliższych anten czytnika RFID a następnie przetwarzane. Żywotność baterii waha się od 3 do 5 latpo tym okresie tag wymaga wymiany. Jednak dzięki wewnętrznej baterii mogą przesyłać sygnał o wyższym poziomie mocy, co również znacznie zwiększa funkcjonalną odległość odczytu.

RFID czytnik

Czytnik RFID służy do odczytu i zapisu danych na tagu RFID. Ocenia dane z odczytywanych tagów RFID i dalej je przetwarza, np. przesyłając do chmury lub serwera w celu dalszego przetwarzania. Czytniki różnią się wydajnością, liczbą portów antenowych czy protokołami, które mogą przetwarzać.

RFID pasywne

Głównym elementem jest czytnik wysyłający impulsy do otoczenia i oczekujący na informację zwrotną z pobliskich tagów. Impulsy te ładują kondensator pobliskiego tagu i dzięki tej pobranej energi jest tag w stanie wysłać informacje o jego zawartości z powrotem do czytnika.

RFID tag

RFID tag to chip wyposażony w antenę, który może przesyłać i transkrybować dane. Tagi RFID mają różne rozmiary i specyficzne właściwości.

Router

Potrzebujesz podłączyć więcej komputerów lub chcesz mieć wysokiej jakości szybkie połączenie?

Router jest bramą do Internetu dla wszystkich urządzeń w sieci domowej lub firmowej. Umożliwia podłączenie wielu komputerów i urządzeń do jednej sieci lokalnej. Routery są zwykle przewodowe, które łączą się z Internetem i siecią wewnętrzną za pomocą kabla Ethernet. Istnieją też routery komórkowe, które mają możliwość korzystania z sieci operatora komórkowego. Oba te typy routerów mogą dodatkowo rozszerzać sieć za pomocą sygnału bezprzewodowego WiFi. Jedną z ważnych cech routera bezprzewodowego jest zasięg jego sygnału. Routery bezprzewodowe WiFi zazwyczaj obsługują wiele standardów i działają w pasmach 2,4 i 5 GHz ”.

S

S11

S11, czyli wejściowy współczynnik odbicia, jest wskaźnikiem stosunku mocy fal odbitych i następujących po sobie, podanym w dB. Nie skutkowałoby to odbiciami energii, ale skuteczną transmisją. Wartość energii odbitej z zacisków wejściowych anteny jest wyrażana w dB i przyjmuje wartości ujemne - najlepiej jak najbardziej ujemne. Idealna antena powinna mieć wartość S11 nieskończoności → antena byłaby idealnie dopasowana pod względem impedancji. VSWR 1:1.

Samochód elektryczny

Samochody elektryczne są zasilane energią elektryczną, mają zerowe lokalne emisje CO2, NOx i nie wytwarzają żadnych szkodliwych substancji. Pod względem konstrukcji i użytych materiałów, samochody elektryczne są znacznie prostszym urządzeniem niż klasyczny samochód, co pozwala zaoszczędzić na kosztach serwisyjnych. Jazda samochodem elektrycznym jest nie mal trzy razy tańsza niż jazda samochodem z silnikiem spalinowym. Samochód elektryczny możesz również naładować w domu, w garażu, w pracy lub w miejscu publicznym. Dodatkowym atutem jest cicha praca auta elektrycznego. Silnik samochodu elektrycznego nie wydaje dźwięku.

Směrovost antény

Směrovost antény je prezentována směrovým (vyzařovacím) diagramem. Vyzařovací diagram je reálně trojrozměrný, avšak v praxi se ve většině případů znázorňuje 2D prostorovým řezem ve vertikální nebo horizontální rovině. Z tohoto diagramu se určuje veledůležitý parametr s názvem úhel záření antény. Je to úhel vyzařovacího maxima, který je vymezen dvěma hodnotami, které odpovídají poklesu maxima intenzity pole o 3 dB.

Switch

Switch to urządzenie sprzętowe, które fizycznie łączy ze sobą kable elementów sieci (np. drukarek, modemów). Wysyła odebrane dane wyłącznie do określonego odbiorcy, wykorzystując w ten sposób indywidualnie podłączone urządzenia. Przełącznik nie obciąża całej sieci komputerowej.

T

Technologia 5G

Technologia 5G będzie stopniowo zastępować lub rozszerzać dzisiejsze bardzo popularne sieci LTE. Charakteryzują się wyższą szybkością transmisji i znacznym skróceniem czasu odpowiedzi. Anteny 5G są wykorzystywane w M2M, urządzeniach IoT i systemach IoT. Technologia 5G umożliwia także rozwój nowych aplikacji w obszarach takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, pojazdy autonomiczne czy automatyka przemysłowa.

Technologia GLONASS

GLONASS oznacza Globalny System Nawigacji Satelitarnej. Jest to rosyjski system nawigacji, który zapewnia użytkownikom publicznym bardzo dokładne dane dotyczące lokalizacji i czasu z dowolnego miejsca na Ziemi. Zasada GLONASS jest podobna do amerykańskiego systemu nawigacji GPS, komunikacja odbywa się tylko z satelitów do użytkownika, czyniąc odbiornik pasywnym. GLONASS jest używany głównie do nawigacji i śledzenia pojazdów, samolotów i statków.

Technologia GNSS

GNSS (Global Navigation Satellite System) to oznaczenie dla systemów satelitarnych, które służą do dokładnego określania położenia geograficznego. System GLONASS wykorzystuje dwa sygnały: Federacja Rosyjska obsługuje system zwany Globalnym Systemem Nawigacji Satelitarnej na Orbicie (GLONASS), a Stany Zjednoczone - Globalny System Pozycjonowania (GPS).

Technologia GPS

Technologia GPS to najdokładniejszy system nawigacyjny, który pozwala określić dokładne położenie na mapie za pomocą elektronicznego odbiornika podłączonego do anteny. Lokalizacja GPS umożliwia korzystanie z nawigacji, urządzeń śledzących, monitorowanie pojazdów.

Technologia GSM

GSM To sieć komórkowa, z którą telefony komórkowe łączą się za pośrednictwem najbliższej komórki. GSM działa na kilku częstotliwościach radiowych. Grupa GSM zaprojektowała system wykorzystujący technologię cyfrową drugiej generacji (2G), dzięki której możliwe jest prowadzenie rozmów telefonicznych, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz transmisja danych. Korzystanie z karty SIM ułatwia wymianę telefonu komórkowego.

Technologia LTE

Pełna nazwa skrótu LTE to Long Term Evolution. Technologia LTE opiera się na obecnej sieci 3G (UMTS) i wprowadza kilka ulepszeń. LTE to tak zwany szybki internet do komunikacji dla urządzeń mobilnych i terminali danych. LTE bazuje na sieciach GSM / EDGE i UMTS / HSPA. W Czechach do LTE wykorzystywane są trzy częstotliwości 800, 900 i 1800 MHz.


Technologia WiFi

Sieci WiFi to dzisiejszy standard - wykorzystują pasma 2,4 i 5 GHz. Technologia WiFi jest wykorzystywana do lokalnego połączenia urządzeń (LAN), a także głównie do połączenia internetowego. Sieci WiFi są przeznaczone przede wszystkim dla domów, anteny powinny być tak zaprojektowane, aby dobrze przesyłać sygnały z routerów i modemów do urządzeń, które łączą się z tą siecią.

Terminal

Szybkie terminale przemysłowe zapewniają łączność bezprzewodową w celu szybkiego przesyłania informacji. Terminale do zastosowań przemysłowych są przeznaczone na przykład do sterowania procesami produkcyjnymi, w transporcie, rolnictwie czy służbie zdrowia.

Tłumienie

Poziom sygnału jest podawany w dBm i stanowi stosunek aktualnego poziomu sygnału do wartości odniesienia 1 mW. Podstawą bezprzewodowego przesyłania informacji jest antena, która służy do odbioru i nadawania sygnału radiowego. Antena musi być odpowiednio dobrana tak, aby spełniała wymagania instalacji i posiadała wymagane właściwości. Nie bez powodu w technice antenowej mówi się, że najlepszym wzmacniaczem jest sama antena, bo zastosowanie przedwzmacniaczy może powodować inne problemy.

Tłumienność

Wielkość tłumienia określa spadek mocy sygnału przepływającego przez łącze transmisyjne. Wartość wyznaczana jest jako logarytm stosunku mocy sygnału na wejściu do mocy sygnału na wyjściu. Podawane jest w decybelach (dB). Tłumienie jest niepożądane, często jest spowodowane niedopasowaniem systemu transmisji RF. Może to być również tłumienie wstawione np. na kabel koncentryczny (które rośnie proporcjonalnie do długości kabla) lub na samo złącze.

V

VSWR

Parametr VSWR to stosunek, który liczbowo wyraża stopień dopasowania impedancji zacisków wejściowych anteny do linii (dalej nadajnik i odbiornik) do której jest podłączona. Zwykle obliczana jest wartość impedancji 50 Ohm. W celu utrzymania najbardziej efektywnego przesyłania energii przez antenę, stosunek ten musi być bliski 1: 1. Jeżeli antena nie jest wyregulowana, energia jest odbijana. Odbite fale mogą następnie tworzyć fale stojące. Występuje tłumienie przez niedopasowanie impedancji, dalsze przegrzanie, w najgorszym przypadku uszkodzenie części nadawczo-odbiorczej.

W

Widget

Widżet to interaktywny element komputera, który na stronie głównej wyświetla aktualną treść informacji, do których chcesz szybko uzyskać dostęp. Widżety są najczęściej używane na komputerze stacjonarnym, tablecie, telefonie komórkowym lub laptopie. Możesz dostosować widżety do swoich potrzeb, na przykład dodać na pulpit tylko to najważniejsze np. ikony, przyciski, paski narzędzi, karty, okna, paski adresu.

Wydajność anteny

Sprawność anteny jest wyrażona jako stosunek mocy Pv wypromieniowanej przez antenę do dostarczonej mocy Pz. Wynikowa wartość jest następnie podawana w %.

Z

Złącza

Złącze to element łączący używany do podłączania kabli do urządzenia. Zapewnia szczelne połączenie mechaniczne z możliwością wielokrotnego podłączania i rozłączania. Istnieje wiele typów złączy, z których każdy ma własne cechy charakterystyczne. Większość złączy składa się z gniazda (żeński) i wtyczki (męski). W naszej ofercie posiadamy różnego rodzaju złącza koncentryczne takie jak SMA, U.FL, TNC, BNC, MCX, MMCX, FAKRA, FME i inne.

Szeroka gama złączy RF  na kabel,panel i płytki PCB :

  • Panel - jest to typ złącza, które jest przeznaczone do montażu lub lutowania do panelu (PCB).
  • Kabel - jest to typ złącza, które jest przeznaczone do zaciskania (przymocowania) do przewodu koncetrycznego.
  • Odwrotne - jest to typ złącza, który ma przeciwny styk wewnętrzny w stosunku do konstrukcji złącza. Męskie złącze SMA, ma środkowy kołek (pin) a ciało w postaci nakrętki (gwint wewnętrzny). Odwrotne złącze SMA (męski) będzie wtedy wyglądać jak nakrętka, ale będzie miało otwór zamiast środkowego kołku (pin).
  • Męski- wygląda jak klasyczna nakrętka z kołkiem (pinem).
  • Żeński- ma gwint na obwodzie, zamiast kołka jest otwór.

Zysk

Wzmocnienie jest jednym z najważniejszych parametrów anteny i charakteryzuje jej wydajność. Wzmocnienie wskazuje na wzrost siły sygnału i jest ściśle związane z jego kierunkowością. Antena jest elementem pasywnym, a jej zysk jest osiągalny (w przeciwieństwie np. Do wzmocnienia wzmacniacza) wyłącznie kosztem zwiększenia jej kierunkowości. Podawany jest w dBi i dBd w zależności od zastosowanej metody pomiaru.

Artykuły związane

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych