Z powrotem

Complaint protocol

Protokół reklamacyjny to formularz, który służy do reklamacji uszkodzonego towaru. Pobierz formularz (plik PDF), po jego wypełnieniu wydrukuj i wyślij wraz z reklamowanym towarem.


Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Zapisz się do newslettera

Odsyłając formularz zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych. .

Pro listování v sekci posuňtewprawo / wlewo
Pro listování v sekci posuňte wprawo / wlewo
Ostrzeżenie
Zamknąć