Z powrotem

RFID

RFID jest to ogólny termin określający technologie wykorzystujące fale radiowe do identyfikacji przedmiotów i obiektów .

Pasywne RFID

Pasywne RFID - głównym elementem jest czytnik wysyłający impulsy do otoczenia i oczekujący na informację zwrotną z pobliskich tagów. Impulsy te ładują kondensator pobliskiego tagu i dzięki tej pobranej energi jest tag w stanie wysłać informacje o jego zawartości z powrotem do czytnika.

Aktywne RFID

Aktywne RFID - tutaj są okresowo przesyłane impulsy bezpośrednio z tagu RFID, który zawiera chip, który jest zamontowany na płytce i zasilany przez baterię. Informacje te są przesyłane do najbliższych anten czytnika RFID a następnie przetwarzane. Żywotność baterii waha się od 3 do 5 latpo tym okresie tag wymaga wymiany. Jednak dzięki wewnętrznej baterii mogą przesyłać sygnał o wyższym poziomie mocy, co również znacznie zwiększa funkcjonalną odległość odczytu.

RFID tag

RFID tag to chip wyposażony w antenę, który może przesyłać i transkrybować dane. Tagi RFID mają różne rozmiary i specyficzne właściwości.

Czytnik RFID

Czytnik RFID służy do odczytu i zapisu danych na tagu RFID. Ocenia dane z odczytywanych tagów RFID i dalej je przetwarza, np. przesyłając do chmury lub serwera w celu dalszego przetwarzania. Czytniki różnią się wydajnością, liczbą portów antenowych czy protokołami, które mogą przetwarzać.


Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Zapisz się do newslettera

Odsyłając formularz zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych. .

Pro listování v sekci posuňtewprawo / wlewo
Pro listování v sekci posuňte wprawo / wlewo
Ostrzeżenie
Zamknąć