Z powrotem

RF Kable koncentryczne

Konektor antenowy lub pigtail to część światłowodu, kabla koncentrycznego lub innego przewodu, który we większości przypadkach zakończony jest po obu stronach złączami. Pigtail pozwoli połączyć antenę zewnętrzną z płytką PCB. Zaś konektor antenowy o dwu złączach kablowych może służyć do wydłużenia przewodu antenowego. Zaprojektujemy i wykonamy konektor antenowy zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Cechy charakterystyczne kabla

Właściwości każdego kabla koncentrycznego określają właściwości jego przewodników (średnica zewnętrzna i wewnętrzna) oraz otaczającej izolacji. Kabel koncentryczny składa się z wewnętrznego przewodnika, dielektryka, ekranu i osłony. Kable antenowe mają impedancję 50 lub 75 omów. Oferujemy kable do transmisji sygnału RF w różnych długościach i dlatego umiemy je dostosować do Państwa wymagań.

Pasmo częstotliwości

Pasmo częstotliwości to ciągły odstęp między dolną i górną częstotliwością. Szerokość pasma częstotliwości to zakres częstotliwości określony przez dolną i górną częstotliwość graniczną. Jednostką częstotliwości jest herc, oznaczamy Hz.

Impedancja

Jest to wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu przemiennego (sinusoidalnie zmiennego). Do pomiaru impedancji zawsze używany jest prąd przemienny. Jednostką impedancji jest om Ω, zwykle oznaczany dużą literą Z.

Tłumienność

Wielkość tłumienia określa spadek mocy sygnału przepływającego przez łącze transmisyjne. Wartość wyznaczana jest jako logarytm stosunku mocy sygnału na wejściu do mocy sygnału na wyjściu. Podawane jest w decybelach (dB). Tłumienie jest niepożądane, często jest spowodowane niedopasowaniem systemu transmisji RF. Może to być również tłumienie wstawione np. na kabel koncentryczny (które rośnie proporcjonalnie do długości kabla) lub na samo złącze.

Złącza 

Złącze to element łączący używany do podłączania kabli do urządzenia. Zapewnia szczelne połączenie mechaniczne z możliwością wielokrotnego podłączania i rozłączania. Istnieje wiele typów złączy, z których każdy ma własne cechy charakterystyczne. Większość złączy składa się z gniazda (żeński) i wtyczki (męski). W naszej ofercie posiadamy różnego rodzaju złącza koncentryczne takie jak SMA, U.FL, TNC, BNC, MCX, MMCX, FAKRA, FME i inne.

Rodzaje złączy

Szeroka gama złączy RF  na kabel,panel i płytki PCB :

Panel - jest to typ złącza, które jest przeznaczone do montażu lub lutowania do panelu (PCB).

Kabel - jest to typ złącza, które jest przeznaczone do zaciskania (przymocowania) do przewodu koncetrycznego.

Odwrotne - jest to typ złącza, który ma przeciwny styk wewnętrzny w stosunku do konstrukcji złącza. Męskie złącze SMA, ma środkowy kołek (pin) a ciało w postaci nakrętki (gwint wewnętrzny). Odwrotne złącze SMA (męski) będzie wtedy wyglądać jak nakrętka, ale będzie miało otwór zamiast środkowego kołku (pin).

Męski- wygląda jak klasyczna nakrętka z kołkiem (pinem).

Żeński- ma gwint na obwodzie, zamiast kołka jest otwór.

Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Zapisz się do newslettera

Odsyłając formularz zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych. .

Pro listování v sekci posuňtewprawo / wlewo
Pro listování v sekci posuňte wprawo / wlewo
Ostrzeżenie
Zamknąć